נגישות

מתמרי מומנט

מתמרי מומנט מספקים מידע מדויק על מומנט ומהירות על פני טווח מדידה רחב מאוד. לכל דגם מודול אלקטרוני המפיק מתח אנאלוגי יחסי למומנט. 
אבירי משווקת מגוון רחב של מתמרי מומנט ומציעה פתרונות הנדסיים להטמעתם באפליקציית הלקוח.
  • מתמרי מומנט - Magtrolמתמרי מומנט - MagtrolMagtrol מייצרת מתמרי מומנט אמינים עם הגנה גבוהה מפני עומס יתר, יציבות לטווח ארוך וחסינות גבוהה.
    המתמרים מספקים מידע מדויק על מומנט ומהירות על פני טווח מדידה רחב מאוד.
© כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ