נגישות

מתמרי מומנט

מתמרי מומנט מספקים מידע מדויק על מומנט ומהירות על פני טווח מדידה רחב מאוד. לכל דגם מודול אלקטרוני המפיק מתח אנאלוגי יחסי למומנט . אבירי טכנולוגיות משווקת מגוון מתמרי מומנט ומציעה פתרונות הנדסיים להטמעתם באפליקציית הלקוח.

  • מתמרי מומנט Magtrol

    מתמרי מומנט Magtrol

    מייצרת מתמרי מומנט אמינים עם הגנה גבוהה מפני עומס יתר, יציבות לטווח ארוך וחסינות גבוהה. המתמרים מספקים מידע מדויק על מומנט ומהירות על פני טווח מדידה רחב מאוד.
© 2017 כל הזכויות שמורות לאבירי טכנולוגיות בע"מ