נגישות

דינמומטר

דינמומטר מודד את המומנט וההספק של המנוע. 
אבירי משווקת מגוון רחב של דינמומטרים ומציעה פתרונות הנדסיים להטמעתם באפליקציית הלקוח.
  • דינמומטר - Magtrolדינמומטר - MagtrolMagtrol מציעה שלושה סוגים של דינמומטרים בעלי מערכת בלימה שונה לספיגת עומס: Hysteresis, זרמי שטף ואבקה, ו- Dynamometers.
© כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ