נגישות

בלמים ומצמדים אלקטרו מכאניים

בלמים הם יחידה אלקטרומגנטית המשמשת לבלימה של ציר הנעה. הבלמים מיוצרים כיחידה פתוחה להתקנה על מנוע, בציר סיבובי או כמודול עצמאי בדומה למנוע / ממסרת הכולל בתוכו בלם. המצמדים משמשים לחיבור וניתוק מהמנוע לעומס המונע. אבירי טכנולוגיות משווקת מגוון בלמים ומצמדים אלקטרו-מכאניים בהתאמה לצרכיי אפליקציית הלקוח.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאבירי טכנולוגיות בע"מ