נגישות

מערכת צירי הנעה: ציר סיבובי ו -XY

מערכת צירי הנעה המשמשת את הלקוח לביצוע בדיקות אוטומטיות, תוך שהיא משלבת מערכת ראיה ממוחשבת של גופים. 

המערכת משלבת שני צירי הנעה וציר סיבובי אחד, אשר כולם נשלטים על ידי בקרי הנעה דיגיטליים ומנוע סרוו. 
המערכת סופקה עם תוכנה פנימית לביצוע מחזורי תנועה בהתאם למפרט ודרישות הלקוח.

 

מערכת צירי הנעה

 

 

 

 

 

 

 

© כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ