נגישות

מנועי DC ללא מברשות

זהו סוג מתקדם יותר של מנוע חשמלי.
במנוע זה עיקרון השדה המגנטי המסתובב אינו מתבצע בצורה "מכאנית" אלא בצורה אלקטרונית ע"י מגבר מתאים.
הורדת המגע הישיר בין הסלילים לפחמים מקנים אמינות ונצילות גבוהה יותר של המנוע, מה שמאפשר את הקטנתו ויחס "מומנט/נפח" טוב יותר.
ניתן לשלוט על מנועים אלה בצורות מתקדמות ע"י אמצעי משוב ואמצעי בקרה מתאימים.
(מהירות קבועה / מומנט קבוע / מיקום מדויק)
 
מונע זה מורכב מ-2 חלקים עיקריים:
· סלילים המלופפים על חלקו הפנימי של המנוע (3 פאזות)
· מגנטים הנמצאים על ציר המנוע (רוטור)
 
כדי לדעת איזה סליל צריך ל"הצית" חשמלית (להזרים זרם) נעזרים בחיישנים המכונים Hall Sensors אשר נותנים אינדיקציה על קוטביות הרוטור ביחס לסלילים.
 
עיקרון הפעולה:
המגבר מזהה את קוטביות הרוטור ומעביר זרם דרך זוג הסלילים הרלוונטי. הזרם מתחיל לעבור בין 2 קצוות הסליל ויוצר שדה אלקטרומגנטי מנוגד לקטבי המגנט מה שגורם לסיבוב הרוטור ואתו ציר המנוע.
סיבוב זה גורם לשינוי הקוטביות של הציר אל מול הסלילים ולכן המגבר מתחיל להעביר זרם דרך זוג הסלילים הבא, דבר היוצר שדה אלקטרומגנטי וכן האלה.
    © כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ