נגישות

הנעה בצימוד ישיר - יתרונות ומגבלות

הינע של מנועים ומגברים הפועלים בצימוד ישיר עם העומס, מאפשר קבלת ביצועים ותכונות משופרות למגוון רחב של יישומי אוטומציה
בתעשייה ולבוני מכונות. 
הינע בצימוד ישיר מאפשר פתרון טוב יותר כמעט בכל תחום בתעשייה, כולל ציוד רפואי, יישומי הינע מדויק,
בנוסף ליישומים המסורתיים של אוטומציה. 
 
ישנם שני סוגים עיקריים של הינע בצימוד ישיר: הינע סיבובי והינע ליניארי, לצד שילוב של הינע ליניארי וסיבובי במבנה אחוד.
 
 
© כל הזכויות שמורות לאבירי מבית קונלוג בע"מ